Związek Emerytów i Rencistów

 

Pole tekstowe: Linki:
 
  


 Pogoda dzisiaj

 

Planowane imprezy i wyjazdy na 2019r. – plan.

- 23-02-2019r. Spotkanie Ostatkowe „Parkowa” 16 00 – 23 00 odp. 70/80 zł

- __-04-2019r. Udział w imprezie kulturalnej wg zapotrzebowania.

- 25-05-2019r. Wycieczka – Brzesko-Tarnów-Wierzchosławice.

-  15-06-2019r. Wycieczka – Goczałkowice (zapora, ogrody Kapiasa, śluza Kanał Dwory)

- 18-07-2019r. Spotkanie Letnie „Kozibród” godz. 16 00 – 22 00.

- 24-08/07-09-2019r. Wczasy Krynica Morska DW „Neptun”.

- 26-09-2019r. Grzybobranie okolice Rakowa. ??? wg wysypu grzybów.

- (3/4 lub 10/11) -10-2019r. Wycieczka 2 dni Zakopane-Poronin.

- 23-11-2019r. Spotkanie Andrzejkowo-Barbórkowe „Parkowa” 16 00 – 23 00.

- 04-12-2019r. Składanie wiązanek i zniczy w miejscach pamięci górników (szyb Zbyszek cmentarz w Trzebini).

· __ 12-2019r. Udział w Biesiadzie Górniczej organizowanej na terenie Śląska wg zainteresowania.

·  

Odpłatności, miejsca i czas wyjazdu będą ustalane na bieżąco przez zarząd i podawane do wiadomości na stronie internetowej Związku www.sierszanskiskarbek.pl i miejscach zamieszkania członków (tablice ogłoszeń).

Zapraszamy do udziału w naszych imprezach.

 

Realizacja planu imprez, oraz ewentualne zmiany kosztów zależne od  liczby uczestników.

„Sierszański  Skarbek”