Zarząd Związki:

  Prezes:

           Pająk Tadeusz  -  502 537 795

 Wiceprezes.

           Szkolak Henryk 

 Sekretarz:

          Antoni Sędzielowski - 602 726 820

Skarbnik-Kasjer:

           Kasprzyk Mieczysława

 Członkowie:

1. Malczyk Zofia

2. Plata Barbara

3. Seweryn Danuta

4. Socha Maria

5. Łatak Zygmunt

6. Wilczek Zbigniew

7. Ciołczyk Szczepan

Komisja Rewizyjna Związku:

  Przewodniczący:

Pytlik Adam  -

 Zastępca przewodniczącego:

        Sajda Roman  - ..

 Sekretarz:

        Lempart Jan - .

Członkowie:

1. Jaśko Franciszek

2. Dąbek Edward

„Sierszański  Skarbek”

Pobieranie wpłat, opłat na imprezy oraz sprawy inne

zawsze o godz. 9 00 do 10 00przed zebraniem Zarządu

Związek Emerytów i Rencistów